Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Πρός τούς Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΑΡΗΣ

          Ἀγαπητοί μου,
   
Τό ἑπόμενο Σαββατοκύριακο ἀρχίζουν, μέ τή Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία θά τελεσθῇ στόν Ναό τῆς Ἐνορίας σας, τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐκκλησίας μας. Στό Κατηχητικό Σχολεῖο παρουσιάζεται, μέ πολύ ἐπιμέ-λεια καί σοβαρότητα, ἀπό τούς Κατηχητές καί τίς Κατηχήτριες, ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς καί ἡ δισχιλιετής πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας, πάντοτε σέ σχέση μέ τήν καθημερινή μας ζωή, ὡς πιστῶν Χριστιανῶν, πνευματικῶν ἀπογόνων, μαρτύρων καί ἡρώων τῆς πίστεώς μας. Δέν πρέπει ἀδελφοί μου νά λησμονοῦμε, ὅτι ἔχουμε ὑποσχε-θῆ στόν Ἅγιο Θεό, ἀλλά καί στόν ἑαυτό μας, ὅτι τά παιδιά μας, τά ἀγγελούδια μας, θά τά μεγαλώσουμε « ἐν παιδείᾳ καί νου-θεσίᾳ Κυρίου ». Ἡ Τοπική Ἐκκλησία, δι’ ἐμοῦ, σᾶς ἁπλώνει τό χέρι βοηθείας, γιά νά πράξετε στό ἀκέραιο τήν ἱερή ὑπόσχεσή σας καί σᾶς καλεῖ νά ξεπεράσετε κάθε δισταγμό καί ἐμπόδιο καί νά φέρετε τά παιδιά σας  στό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας σας.  Μ’ αὐτή σας τήν θεάρεστη πράξη θά δώσετε τήν εὐκαιρία στά παιδιά σας, πού πηγαίνουν στό Nήπιο, στό Δημοτικό, στό Γυμνάσιο ἤ στό Λύκειο νά γνωρίσουν ἀπό κοντά τήν πίστη τῶν πνευματικῶν τους προγόνων, τήν πίστη τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπίδας, τήν  πίστη ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν Ἀλήθεια, δηλαδή στό Χριστό. 
      Σᾶς περιμένουμε στήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ μαζί μέ τά παιδιά σας.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

intv.gr

intv.gr
ΠΑΤΡΑ ΦΑΡΟΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου