Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

"Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ"


Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ακίνδυνος Δαρδανός, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης

Τό μεγάλο φάρμακο γιά τήν θεραπεία τοῦ ἄγχους πού ἔχει κυριεύσει ὅλους μας καί ἰδιαίτερα σήμερα, βρίσκεται στό κεφάλαιο 6 καί στούς στίχους 25-34 τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Θά τό ἀκούσουμε φυσικἀ καί τήν  Γ'Κυριακή τοῦ Ματθαίου, 25/6, στούς Ἱ. Ναούς ὅσοι ἐκκλησιαστοῦμε. Ἀλλά ἐπειδή εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκκλησιάζόμενοι τίς Κυριακές γι αὐτό τόν λόγο προτείνουμε τήν ἀνάγνωση του ἀπό τήν Καινή Διαθήκη πού ἔχουμε σπίτι μας. Τώρα θά μοῦ πεῖτε πῶς πολλοί δέν ἔχουν Καινή Διαθήκη.... Εἶναι κι αὐτό ἕνα σοβαρό θέμα καί τήν εὐθύνη βεβαίως τήν φέρομε ἐμεῖς οἱ ποιμένες.
Ὁ Κύριος μᾶς λέει ξεκάθαρα: "Μή μεριμνάτε γιά τήν ζωή σας, τί θά φᾶτε καί τί θά πιεῖτε, οὔτε γιά τό σῶμα σας τί θἀ ντυθεῖτε, ...Κοιτάξτε τά πουλιά πού δέν σπέρνουν οὔτε θερίζουν οὔτε συνάζουν ἀγαθά σέ ἀποθῆκες, κι ὅμως ὁ οὐράνιος Πατέρας τά τρέφει...Καί γιατί τόσο ἄγχος γιά τό ντύσιμό σας;...Μήν ἔχετε ἄγχος καί μήν ἀρχίσετε νά λέτε τί θά φᾶμε;, ἤ τί θά ντυθοῦμε; γιατί γιά ὅλα αὐτά ἀγωνιοῦν ὅσοι δέν ἐμπιστεύονται τόν Θεό .." ὁ οὐράνιος ὅμως Πατέρας σας, ξέρει καλά ὅτι ἔχετε ἀνάγκη ἀπ' ὅλα αὐτά...( Ματθ 6, 25-34)
Αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου ἀκούγονται οὐτοπικοί καί περίεργοι...Ἄν δέν φροντίσω πῶς θά ζήσω;Ἄν δέν ἐργαστῶ πῶς θά ἐπιβιώσω; κλπ...Κι ὅμως τό μυστικό εὑρίσκεται ὄχι στήν ἀπραξία καί τήν ἀεργία ἀλλά στήν τέχνη νά ἐργάζεσαι καί νά παλεύεις στήν ζωή τίμια,  ἔχοντας πλήρη ἐμπιστοσύνη στήν ΠΡΟΝΟΙΑ τοῦ Θεοῦ.
Τότε στόν ἐσωτερικό μας κόσμο δέν θά κυριαρχεῖ τό ἄγχος πού τελικά εἶναι προίόν ἀπιστίας καί ἀβεβαιότητας ἀλλά ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Οὐράνιο Πατέρα πού μεριμνᾶ πατρικά γιά ὅλους μας καί κανέναν δέν ἐγκαταλείπει. Ἀνατέλει τόν ἥλιο γιά ὅλους καί βρέχει γιά δικαίους καί ἀδίκους...Τί Θεό -Πατέρα ἔχουμε δυστυχῶς ἀκόμη δέν τό συνειδητοποιήσαμε...
Τυφλή ἐμπιστοσύνη στήν Θεία πρόνοια καί σίγουρα θά ἔλθει μέσα μας ἡ ψυχική γαλήνη καί τό ἄγχος πού εἶναι ἁμαρτία θά ἐξαληφθεῖ.
Ὑποφέρουμε ὅλοι μας καί ἡ ζωή μας γίνεται ἔτι μαρτυρική καί καταφεύγουμε δυστυχῶς καί στούς ψυχίατρους διότι δέν γνωρίζουμε τό μυστικό ὅπως τό ἀποκαλύπτει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
Δίνοντας τέλος στήν ἀνυπόφορη αὐτή κατάσταση τῆς ἐπικυριαρχίας τοῦ ἄγχους μέ τήν βαθειά πίστη μας στήν θεία μέριμνα, ἀλλάζουμε τρόπο ζωῆς καί ἐπικοινωνοῦμε αὐθεντικά μέ τόν Θεό καί τούς ἀδελφούς μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

intv.gr

intv.gr
ΠΑΤΡΑ ΦΑΡΟΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου